JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Förvaltningsrätten upphäver kommunfullmäktiges beslut om att godkänna försäljning av en del av AB Bostadens fastighetsbestånd

[2017-10-26] Förvaltningsrätten i Umeå

Förvaltningsrätten bedömer att kommunfullmäktiges beslut inte tillkommit i laga ordning och ska upphävas som olagligt på grund av att kungörelsen inte uppfyller kommunallagens krav.

En kommunmedlem ska direkt av kungörelsen kunna utläsa vad som ska behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde.

Av kungörelsen om kommunfullmäktiges sammanträde framgick att ett ärende om ”Framtida finansieringslösning för AB Bostaden i Umeå” skulle behandlas. Förvaltningsrätten fann att rubriken var kryptisk och kunde täcka flera olika tänkbara alternativ. Då kungörelsen inte uppfyller kommunallagens krav, hade kommunfullmäktiges beslut därför inte tillkommit i laga ordning.

Kommunfullmäktiges beslut om att godkänna försäljning hade överklagats av 15 kommunmedlemmar, som var för sig eller tillsammans har fört fram en rad omständigheter varför beslutet bör upphävas vid en laglighetsprövning. Förvaltningsrätten fann att vad klagandena i övrigt anfört om beredningen, statsstöd, jäv m.m. inte utgör grund för att upphäva beslutet.

Senast ändrad: 2017-10-26

För mer information kontakta:

Karin Granholm
Rådman
090-17 74 00

Ingrid Johansson
Föredragande
090-17 74 00

Målnummer:

1471-17