JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Handläggningstider

Ungefärlig handläggningstid

Det tar olika lång tid att avögra i förvaltningsrätten beorende på typ av mål och målets karaktär och omfattning. Nedan kan du se ungefärliga handläggningstider för de vanligaste målkategorierna. Notera att tidsangivelserna är ungefärliga. Det kan alltså ta kortare eller längre tid att avgöra det enskilda målet.

Typ av mål                                                                    Handläggningstid

Mål om bistånd enligt socialtjänstlagen                               1-4 månader  

 

Skattemål:

Inkomsttaxering, moms m.m.                                             4-6 månader

Anstånd med betalning av skatter och avgifter                     1-2 månader

 

Socialförsäkringsmål                                                         7-12 månader

 

Mål om tvångsvård:

Psykiatrisk tvångsvård                                                       1-1,5 vecka

Rättspsykiatrisk vård                                                         1-3 veckor

Vård av missbrukare                                                          1-3 veckor

Vård av unga                                                                    2-6 veckor

 

Andra vanliga måltyper:

Folkbokföring                                                                     3-6 månader

Jakt, fiske, djur och natur                                                    3-6 månader

Körkort                                                                             1 vecka – 3 månader

Laglighetsprövning enligt kommunallagen                                3-6 månader

Offentlig upphandling                                                           3-5 månader

Vapentillstånd                                                                    3-6 månader

 

 

 
Senast ändrad: 2019-05-06