JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Behandling av personuppgifter

Förvaltningsrätten i Umeå (org.nr 202100-2742) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs hos domstolen. Förvaltningsrätten behandlar personuppgifter i dömande och administrativ verksamhet.

Information och rättelse

Du har som utgångspunkt rätt att utan kostnad får veta om personuppgifter som gäller dig behandlas av förvaltningsrätten. I sådana fall har du också rätt att veta vilka uppgifter som behandlas. Tycker du att behandlingen sker på ett felaktigt sätt kan du begära att förvaltningsrätten rättar, begränsar eller raderar uppgifterna.

Om du vill ha mer information kan du kontakta förvaltningsrätten.

Mer information om domstolens personuppgiftsbehandling hittar du i detta informationsblad:

Informationsblad

Information om dataskyddsombud

Förvaltningsrättens dataskyddsombud är Mattias Nordell och Christina Röckner. De nås via e-post TUM.dataskyddsombudAC@dom.se

 
Senast ändrad: 2019-03-26

Kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Förvaltningsrätten i Umeå

Box 193, 901 05 Umeå

090-177400

Organisationsnummer: 202100-2742

Företrädare för personuppgiftsansvarig

Björn Johansson

E-post: forvaltningsratteniumea@dom.se

Dataskyddsombud

Mattias Nordell och Christina Röckner

E-post: TUM.dataskyddsombudAC@dom.se

 

Dataskyddsförordningen(GDPR)

Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen gäller från den 25 maj 2018 och har ersatt personuppgiftslagen (PUL). Förordningen har kompletterats med svensk lagstiftning, bl.a dataskyddslagen och domstolsdatalagen med förordningar.

Brottsdatalagen

Brottsdatalagen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter i handläggning av mål som avser verkställighet av häktnking eller straffrättslig påföljd. Brottsdatalagen gäller från 1 augusti 2018 och har ersatt tillämpliga delar av personuppgiftslagen (PUL).