JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vem är vem?

Förhandling vid förvaltningsrätt - vilka är med, och vad har de för uppgifter?

Förvaltningsrätten kan avgöra mål som till exempel handlar om skatter, socialförsäkring samt vård av unga och missbrukare. Personer som kan vara med vid en förhandling i ett sådant mål är:

  • Klaganden eller sökanden, alltså den part som begärt att förvaltningsrätten ska ta upp ärendet
  • Motparten
  • Ombud eller offentligt biträde
  • En juristdomare som också är ordförande
  • Nämndemän, oftast tre stycken. De flesta myndiga svenska medborgare kan väljas till nämndemän. Deras uppgift är att tillsammans med juristdomaren tillämpa rättsreglerna i målet. Nämndemännens medverkan syftar bland annat till att se till att domstolens avgörande ligger i linje med samhällets allmänna rättsuppfattning. 
  • Vittnen, alltså personer som kan styrka det som parterna hävdar.
  • Sakkunnig, det vill säga en expert som kallats in för att förklara något specifikt. Han eller hon kan till exempel vara läkare eller psykolog.
  • Protokollförare, ofta en jurist på domstolen. Han eller hon tar anteckningar under förhandlingen.
  • Tolk, om någon av parterna inte talar svenska. Förutom tolkar för översättning av ett främmande språk kan det förekomma tolkning för syn- och hörselskadade i domstolarna.
  • Åhörare. Eftersom förhandlingen oftast är offentlig kan också andra personer vara närvarande. Förhandlingar som rör vård av unga och missbrukare eller psykiatrisk tvångsvård äger ofta rum bakom stängda dörrar, vilket betyder att bara de som är direkt berörda får vara närvarande.Senast ändrad: 2015-03-04

Mer information

I vår animation kan du se hur en muntlig förhandling kan gå till. Visa animationen (öppnas i nytt fönster).