JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Offentligt biträde

Ett offentligt biträde är i de allra flesta fall en jurist som tar tillvara dina intressen i målet eller ärendet. Till offentligt biträde får förordnas advokat, biträdande jurist på advokatbyrå eller någon annan som är lämplig för uppdraget.

Staten betalar kostnaderna för det offentliga biträdet. Det är endast i vissa typer av mål och ärenden som du har rätt till offentligt biträde. Domstolen förordnar som regel ett offentligt biträde till enskild i mål eller ärenden avseende tvångsvård av unga, missbrukare eller psykiskt sjuka. Även i mål och ärenden avseende avvisning eller utvisning förordnar domstolen eller myndigheten som regel ett offentligt biträde åt den enskilda.

Det är den domstol eller den myndighet som handlägger ditt mål eller ärende som beslutar om offentligt biträde ska förordnas åt dig. Det är också hit du vänder dig om du vill veta mer om dina möjligheter att få hjälp.
Senast ändrad: 2015-03-04