JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Förvaltningsrättens dom

I förvaltningsrätten är det oftast en juristdomare och tre nämndemän som avgör målet efter en föredragning (muntlig redovisning) av en jurist.

Vid föredragningen redogör juristen för fakta i målet och lämnar en redovisning av gällande rätt på området.

Ibland kallar förvaltningsrätten till en muntlig förhandling. Det kan ske på initiativ antingen av domstolen eller av part i målet.

Efter föredragningen eller den muntliga förhandlingen håller rätten överläggning. Det betyder att domarna diskuterar målet och kommer överens om hur de ska döma.

Om meningarna är olika blir det omröstning. Juristdomaren och de tre nämndemännen har då var sin röst.

Domen meddelas ibland muntligen genast efter överläggningen. Det vanliga är dock att domen meddelas senare, på en dag som förvaltningsrätten bestämmer. Domstolen skickar alltid ut domen till de berörda.
Senast ändrad: 2015-03-04

Hur avgörs målet?

Det är oftast en juristdomare och tre nämndemän som avgör målet efter en föredragning (muntlig redovisning) av en jurist på förvaltningsrätten. Vid föredragningen redogör juristen för fakta i målet samt för den utredning som domstolen kan ha gjort.

Det är domstolen som har det yttersta ansvaret för att målet blir ordentligt utrett.

Läs mer om hur förvaltningsrätten avgör målet.

Läs mer om hur du överklagar vidare.