JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Socialförsäkring

Försäkringskassan fattar beslut om till exempel rätt till sjukpenning, sjukersättning, föräldrapenning, livränta, underhållsstöd, bostadsbidrag och bilstöd till funktionshindrade. Förvaltningsrätten prövar överklaganden av Försäkringskassans beslut.

Om du inte är nöjd med ett beslut som Försäkringskassan fattat kan du normalt begära att Försäkringskassan omprövar beslutet. Skicka i så fall en skriftlig begäran om omprövning till Försäkringskassan. Om du inte är nöjd med omprövningsbeslutet kan det överklagas hos förvaltningsrätten. Upplysningar om hur du går vidare med ett beslut hittar du alltid i beslutet från Försäkringskassan.
Senast ändrad: 2014-02-10

Mer information

Läs mer om hur processen går till under menyn "Att överklaga" eller kontakta Försäkringskassan (länken öppnas i nytt fönster).