JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skatt

Skatteverket fattar beslut om bl.a. inkomstskatt, mervärdesskatt (moms), socialavgifter och kommunal fastighetsavgift. Du kan begära omprövning av eller överklaga Skatteverkets beslut.

Upplysningar om hur du begär omprövning eller överklagar får du i beslutet från Skatteverket. Om Skatteverket inte ändrar sitt beslut efter ditt överklagande lämnar verket över ärendet till förvaltningsrätten för prövning. Dessutom kan Skatteverket ansöka hos förvaltningsrätten om betalningssäkring för att säkerställa betalning av skatter och avgifter. Skatteverket kan också ansöka om betalningsskyldighet för företrädare för juridiska personer (s.k. företrädaransvar). Förvaltningsrätten prövar ansökan och beslutar om den ska bifallas eller inte.
Senast ändrad: 2014-02-10

Mer information

Läs mer om hur processen i förvaltningsrätten går till under "Att överklaga" och "Så avgörs målet".

Vänd dig till Skatteverket (länken öppnas i nytt fönster) för närmare upplysningar om skatter och taxering.