JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Körkort

Transportstyrelsen kan besluta att återkalla ditt körkort om du t.ex. har gjort dig skyldig till rattfylleri, kört för fort eller brutit mot någon annan viktig trafikregel.

Transportstyrelsen kan också besluta om spärrtid om lägst 1 månad och högst 3 år, som är den tid under vilken ett nytt körkort inte får utfärdas. Du får inte köra bil förrän spärrtiden löpt ut och du efter ansökan fått ett nytt körkort.

Om du anser att Transportstyrelsens beslut är felaktigt kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Läs mer om hur processen går till under menyn Överklaga myndighetsbeslut.
 
Senast ändrad: 2014-02-10

Mer om körkort

Läs mer om hur du överklagar myndighetsbeslut.

Läs mer om körkortsåterkallelse m.m. på Körkortsportalen, www.korkortsportalen.se, (länken öppnas i nytt fönster).